Maisto produktų ir farmacijos pirkimai per CPO ir CVP IS sistemas

Maisto produktų ir farmacijos pirkimai per CPO ir CVP IS sistemas

Didvyžių socialinės globos namų pagrindinių priemonių pardavimo Aukciono organizavimo nuostatai

Skaityti …

Priedas…

SKELBIMAS

 1. Valstybės biudžetinė įstaiga Didvyžių socialinės globos namai, juridinio asmens kodas 190792165, Beržų g. 2, Augalų k., Klausučių sen., LT-70466 Vilkaviškio r. sav., Tel. (8 342) 53 260, faks. (8 342) 31 229, el. p. info@dsgn.lt, savo poreikiams perka du žemės sklypus Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje.
 2. Pirkimą organizuoja Didvyžių socialinės globos namai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 807 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ šioje projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – projektui skirtos finansavimo lėšos, bei į 2020-10-07 Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų  asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“, projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-13-0001, sutartimi (toliau – Sutartis).
 3. REIKALAVIMAI ŽEMĖS SKLYPAMS (KIEKVIENO ŽEMĖS SKLYPO TECHNINIAI DUOMENYS IR LOKACIJA):
  • Žemės sklypas turi būti Vilkaviškio rajono savivaldybėje, kurio pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ar naudojimo būdas – gyvenamosios paskirties pastatai.
  • Sklypo plotas 10-20 arų.
  • Privažiavimas prie žemės sklypo (gatvė) turi būti kieto grunto;
  • Ligoninė ir/ar poliklinika nuo žemės sklypo turi būti nutolusi ne daugiau kaip 5 km;
  • Maisto prekių parduotuvė nuo žemės sklypo turi būti ne toliau kaip 2 km;
  • Atstumas nuo žemės sklypo iki viešojo transporto stotelės, iš kurios viešojo transporto priemonės važiuoja maršrutais (autobusas, maršrutiniai taksi), ne daugiau kaip 2 km;
  • Turi būti galimybė į žemės sklypą įvesti elektros, vandentiekio ir nuotekų įvadus.
 4. Pirkimas vykdomas skelbiamų derybų būdu.
 5. Kandidatai pasiūlymus gali pateikti vienam arba dviem sklypams.
 6. Paraiškos teikiamos iki 2021 m. balandžio 20 d., 10 val., adresu: Didvyžių socialinės globos namai, Beržų g. 2 Augalų km. Klausučių sen. Vilkaviškio r.
 7. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Didvyžių socialinės globos namų įgaliotas asmuo advokatų kontora Erikas Rugienius ir partneriai, tel. Nr. 8-699-60002, 8-636-28451.

Su pirkimu susijusi informacija skelbiama tinklapyje www.dsgn.lt“.

Komisijos reglamentas
Pirkimo sąlygos žemės sklypui DSGN
Socialinis ekonominis pagrindimas ž.s. pirkimui
Technine specifikacija žemės sklypui DSGN


INFORMACIJA

2022 metų pirkimai

COVID-19 priemonių pirkimai

Metinis planas prekėms 2021 m.

Paslaugų poreikis 2021 m.

Informacija apie viešuosius pirkimus

Informacija apie lėšų panaudojimą

Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas

2020 metais gauta parama:
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija – 4551,11 Eur;
Asociacija LR Campus – 670,50 Eur;
SPPD prie SADM – 31251,30 Eur;
LR SADM – 4853,98 Eur;VšĮ Laisvės TV – 2468,70 Eur;
SADM – 4557,53;
Vilkaviškio r. sav. – 1082,72 Eur;
DSGN darbuotojų profesinė sąjunga – 600,00 Eur.

2020-03-04 Didvyčių SGN iš UAB „Vilkauja“ gavo paramos natūra už 53,19 Eur.

2019-12-03 Didvyžių SGN Valstybinė mokesčių inspekcija iš fizinių asmenų pervedė 156,60 Eur labdaros lėšų (2 proc. nuo GPM).

Didvyžių socialinės globos namų 2019-11-14 d. Viešųjų pirkimų komisijos protokolas

2019-10-01 iš Kauno Baptistų bažnyčios gauta labdara-parama: vaikštynės neįgaliesiems, 10 vnt., įvertinti po 10 Eur kiekvienas; vežimėlis neįgaliesiems, 1 vnt., įvertintas 10 Eur.

Didvyžių socialinės globos namų pagrindinių priemonių pardavimo aukcionas

Nekilnojamo turto pirkimas skelbiamų derybų būdu

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Viešųjų pirkimų planas 2017 m.

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Viešųjų pirkimų planas 2016 m.

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatpmus pirkimus

Viešųjų pirkimų planas 2015 m.

Informacija apie numatomus pirkimus

Viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m.

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie paslaugos pirkimą

Mažų pirkimų planas 2014 m.

Viešųjų pirkimų planas 2014 m.

Viešųjų pirkimų taisyklės 2014 m.

Pirkimų planas 2013 m.

Viešųjų pirkimų taisyklės 2012 m.

Pirkimų planas 2012 m.

Pirkimų (paslaugų) planas 2011 m.xls

Pirkimų planas 2011 m.xls

Viesuju_pirkimu taisykles.doc