IEŠKOME KINEZITERAPEUTO (NETERMINUOTA DARBO SUTARTIS)

Darbo pobūdis

 1. Dirbti pagal medicinos normą MN 124:2016 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos kompetencija ir atsakomybė“; 
 2. Užtikrinti tinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą globos namų gyventojams, taikant tik įteisintus Lietuvos Respublikoje tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus;
 3. Pildyti medicininę dokumentaciją pagal teisės aktų reikalavimus.

Tikimės, kad Jūs, turite kineziterapeuto studijų krypties aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą ir galiojančią kineziterapeuto licenciją. Panašaus darbo patirtis – privalumas. Puoselėsite bendradarbiavimo kultūrą, kursite ilgalaikius ir pozityvius darbo santykius. Laikysitės mūsų bendravimo standarto nuostatų

Jums siūlome darbą profesionalioje įvairaus profilio specialistų komandoje, asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes, darbą 1,0 etatu globos namuose adresu Beržų g. 2, Augalų k., Klausučių sen., Vilkaviškio raj., alga nuo 923 Eur.

 

Didvyžių socialinės globos namų pagrindinių priemonių pardavimo Aukciono organizavimo nuostatai

Skaityti … 

Priedas…

SKELBIMAS

 1. Valstybės biudžetinė įstaiga Didvyžių socialinės globos namai, juridinio asmens kodas 190792165, Beržų g. 2, Augalų k., Klausučių sen., LT-70466 Vilkaviškio r. sav., Tel. (8 342) 53 260, faks. (8 342) 31 229, el. p. info@dsgn.lt, savo poreikiams perka du žemės sklypus Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje.
 2. Pirkimą organizuoja Didvyžių socialinės globos namai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 807 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ šioje projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – projektui skirtos finansavimo lėšos, bei į 2020-10-07 Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų  asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“, projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-13-0001, sutartimi (toliau – Sutartis).
 3. REIKALAVIMAI ŽEMĖS SKLYPAMS (KIEKVIENO ŽEMĖS SKLYPO TECHNINIAI DUOMENYS IR LOKACIJA):
  • Žemės sklypas turi būti Vilkaviškio rajono savivaldybėje, kurio pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ar naudojimo būdas – gyvenamosios paskirties pastatai.
  • Sklypo plotas 10-20 arų.
  • Privažiavimas prie žemės sklypo (gatvė) turi būti kieto grunto;
  • Ligoninė ir/ar poliklinika nuo žemės sklypo turi būti nutolusi ne daugiau kaip 5 km;
  • Maisto prekių parduotuvė nuo žemės sklypo turi būti ne toliau kaip 2 km;
  • Atstumas nuo žemės sklypo iki viešojo transporto stotelės, iš kurios viešojo transporto priemonės važiuoja maršrutais (autobusas, maršrutiniai taksi), ne daugiau kaip 2 km;
  • Turi būti galimybė į žemės sklypą įvesti elektros, vandentiekio ir nuotekų įvadus.
 1. Pirkimas vykdomas skelbiamų derybų būdu.
 2. Kandidatai pasiūlymus gali pateikti vienam arba dviem sklypams.
 3. Paraiškos teikiamos iki 2021 m. balandžio 20 d., 10 val., adresu: Didvyžių socialinės globos namai, Beržų g. 2 Augalų km. Klausučių sen. Vilkaviškio r.
 4. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Didvyžių socialinės globos namų įgaliotas asmuo advokatų kontora Erikas Rugienius ir partneriai, tel. Nr. 8-699-60002, 8-636-28451.

Su pirkimu susijusi informacija skelbiama tinklapyje www.dsgn.lt“.

Komisijos reglamentas
Pirkimo sąlygos žemės sklypui DSGN
Socialinis ekonominis pagrindimas ž.s. pirkimui
Technine specifikacija žemės sklypui DSGN


Globos namų gyventojų lankytojų dėmesiui!

Atsižvelgiant į esamą situaciją dėl COVID-19 plitimo, maloniai prašome būti supratingais ir laikinai nelankyti savo artimųjų, gyvenančių Globos namuose. Esant poreikiui maloniai prašome kreiptis į Globos namų socialinius darbuotojus telefonu, e. paštu, nurodytais šios interneto svetainės kontaktuose, ar kitomis komunikavimo priemonėmis ir jie mielai atsakys į Jūsų klausimus, o esant reikalui, suras alternatyvų pabendravimo būdą. Maloniai Jūsų prašome supratimo ir reikalavimų laikymosi, nes tik visų mūsų bendrų pastangų dėka galėsime apsaugoti save ir Globos namų gyventojus, bei užtikrinsime, kad aplinka būtų saugi.

Informacijos dėl viruso plitimo prevencijos ieškokite:
http://sam.lrv.lt/http://nvsc.lrv.lt/, http://www.ulac.lt/lt/ecdc-rekomendacijos-naujas-koronavirusas-2019-ncovhttp://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-visuomeneihttps://sam.lrv.lt/koronavirusashttps://osp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=79255eaa219140dfa65c01ae95ed143b.


 

Aktuali informacija dėl COVID-19 viruso valdymo: