Globos namų gyventojų lankytojų dėmesiui!

Atsižvelgiant į esamą situaciją ir augantį COVID-19 sergančiųjų skaičių, maloniai prašome būti supratingais ir laikinai nelankyti savo artimųjų, gyvenančių Globos namuose. Esant poreikiui maloniai prašome kreiptis į Globos namų socialinius darbuotojus telefonu, e. paštu, nurodytais šios interneto svetainės kontaktuose, ar kitomis komunikavimo priemonėmis ir jie mielai atsakys į Jūsų klausimus, o esant reikalui, suras alternatyvų pabendravimo būdą. Maloniai Jūsų prašome supratimo ir reikalavimų laikymosi, nes tik visų mūsų bendrų pastangų dėka galėsime apsaugoti save ir Globos namų gyventojus, bei užtikrinsime, kad aplinka būtų saugi.

Informacijos dėl viruso plitimo prevencijos ieškokite:
http://sam.lrv.lt/http://nvsc.lrv.lt/, http://www.ulac.lt/lt/ecdc-rekomendacijos-naujas-koronavirusas-2019-ncovhttp://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-visuomeneihttps://sam.lrv.lt/koronavirusashttps://osp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=79255eaa219140dfa65c01ae95ed143b.


Norintys pasitikrinti greituoju testu dėl COVID-19, gali registruotis Vilkaviškio visuomenės sveikatos biuro Facebook paskyroje pateiktoje nuorodoje nurodytais adresais: https://www.facebook.com/700911223289762/photos/a.1863819136998959/3415852601795597/


Aktuali informacija dėl COVID-19 viruso valdymo: