SADM ir jai pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų planas

SADM 2022-04-15 įsakymas A1-288 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinio elgesio kodeksas (įsigalioja 2022-01-01)

Didvyžių SGN direktoriaus įsakymas dėl interesų deklaravimo

Didvyžių SGN direktoriaus įsakymas dėl dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo

Didvyžių SGN direktoriaus įsakymas „Dėl lobistinės veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vyriausios tarnybinės etikos komisijos raštas dėl lobistinės veiklos nuostatų

Didvyžių SGN direktoriaus įsakymas dėl interesų deklaravimo

Didvyžių socialinės globos namų 2019-2020 m. korupcijos prevencijos plano atsakaita, 2021-2022 metų korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas

VTEK 2019-12-12 raštas Nr. (1.1.18-06) SD-6125 „Dėl naujos redakcijos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų“

Didvyžių socialinės globos namų 2019-2020 m. korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas
Didvyžių socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2018 metų programa
Didvyžių socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2018 metų priemonių planas
Didvyžių socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2018 metų priemonių plano ataskaita
Įsakymas „Dėl korupcijos prevencijos 2017-2018 metų programos ir priemonių plano patvirtinimo“

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo – (8 342) 31232.