VTEK 2019-12-12 raštas Nr. (1.1.18-06) SD-6125 „Dėl naujos redakcijos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų“

Didvyžių soacialinės globos namų 2019-2020 m. korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas
Didvyžių socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2018 metų programa
Didvyžių socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2018 metų priemonių planas
Didvyžių socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2018 metų priemonių plano ataskaita

Įsigaliojo Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-348. Vadovaujantis juo, Didvyžių socialinės globos namams suteikta teisė naudotis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidiniu kanalu. Naudojantis juo, galima kreiptis – pranesk@socmin.lt.