PATVIRTINTA

didvyžių socialinės globos namų direktoriaus 2013 m. rugpjūčio  23 d.
įsakymo Nr. P-78 2 priedas

schema